Mučeništvo Majke Isusove i naše

Iz Govora Svetog Bernarda, opata

(Govor u nedjelju u osmini Uznesenja)


Mučeništvo Majke Isusove i naše

Mučeništvo Djevice predano nam je i u Šimunovu proročanstvu i u samom izvještaju o Gospodinovoj Muci.  O Djetetu Isusu kaše taj sveti starac: Ovaj je postavljen kao znak komu će se protiviti; Marij pak reče: A Tebi će mač probosti dušu.

Doista, Blažena Majko, tvoju je dušu probo mač. Inače, da nju nije probo, bio bi probio tijelo Sina. Kad tvoj Isus - doduše, On je Isus sviju, ali j eposebno tvoj - kad je On dakle ispustio Duh, okrutno se koplje nije dotaklo Njegove Duše. Ono je otvorilo Njegov Bol, ne štedeći mrtvoga, pa iako mu nije moglo nauditi, ono je ipak probolo Tvoju Dušu. Njegove Duše naime tamo više nije bilo, ali tvoja  se zacjelo nij emogla otrgnuti. Tvoju je Dušu dakle probola silina boli, pa e s pravom nazivamo više nego mučenicom. U tvojoj je naime Duši učinak supatnje nadišao osjet tjelesne patnje.

Zar Ti nisu bile oštrije od mača one riječi koje doista probijaju dušu i diraju tako da razdiru dušu i duh: Ženo, evo Ti sina!? Koje li zamjene! Umjesto Isusa daje Ti se Ivan, sluga za Gospodara, učenik umjesto Učitelja, Zebedejev sin za Sina Božjega, samo čovjek umjesto pravoga Boga. Kako  da to što si čula ne probije  tvojupreosjećajnu Dušu, kad i samo sjećanje na to razdire i naša srca, iaoko su ona od kamena i željeza?

Ne čudite se, brsaćo, što se veli da je Marija bila mučenik u Duši. Neka se čudi onaj tko se ne sjeća da je čuo kako Pavao među najvećim krivnjama u pogana spominje to đto su bili bez osjećaja. To je bilo daleko od MarijinaSrca, pas neka bude daleko i od njezinih slugu. No možda će netkoreći: "Pa zar nije unaprijed znala da će On umrijeti?"  U to nema sumnje. " Zar se nije neprestano nadala d aće On uskrsnuti?" Nadala se,s pouzdanjem. " I za sve to žalovaše zbog Raspetog?" Da, i to veoma jako. Uostalom, tko si ti, brate, i otkud ti ta mudrost da se više čudiš Marij koja je sutrpjela nego  li Sinu Marijinu koji je trpio? On je i u tijelu mogao umrijeti, a Ona da ne bi mogal u Srcu suumrijeti? Kod Sina učinila je to Ljubav, od koje nitko nije imao veće; i kod Marije to je učinila Ljubav, nakon koje nijedne joj sličen ne biješe."